Menneskets lod

jeg er vokset i mig selv gennem mit forhold til dig
uden at anstrenge mig for at elske
eller skulle opøve kærlighed
blot med en lidenskab
uden motiv og ude af tid
opfyldt af mit menneskelige lod

i hverdagens trygge rammer i vores hus
mens vi sammen glider glade med børnene
i en flodbåd langs Themsens bredder
og fodboldholdet taber med forudsigelig regelmæssighed

men jeg har svært ved at forene kontrastenes verden
stadig vanskeligere ved at se virkeligt klart
ikke bare om de ydre bevægelser
måske i højere grad om det indre liv

de uforenelige størrelser mellem to verdener trænger sig på
mellem vores nære og demokratiske livs indretning
og min deltagelse i kampen for eksistens og overlevelse udenfor

jeg arbejder med de gode viljer i de nye demokratier
side om side med vidnesbyrdet om
den kyniske slagtning af Sarajevo

jeg hensygner i dødens skygge
ser krigsherrers skarpskytter nedskyde børn i ingenmandsland
og forræderiet blandt de gamle demokratier vedtaget i London

forsøger med de samme magters penge at bane vej for et opgør
og åbne for nye generationers civilsamfund og indre courage

i tilfældighedernes spil er det ikke til at se
på hvilken side det menneskelige lod mon falder

Kommentarer:
I digtene om Susanne arbejdes med fem lag i fortællingen af et mangeårigt gennemlevet kærligt samliv. Udviklingen af lidenskaben i parforholdet over tid flettes sammen med billeder fra hverdagen, der leves i, og fra en kontrasternes verden udenfor, som banker på gennem en tyveårig periode fra børnenes ankomst til deres voksenliv. Disse tre lag filtreres af en opfattelse af verden mellem den som iagttager og det som iagttages i feltet mellem fornuftens nytte og sansningens relativisme. Oplevelsen af en kærlighed uden frygt, der er fri for afhængighed og besiddertrang, og hvor hverdagens ansvar og pligt, selvmedlidenheden, og fortvivlelsen over ikke at blive elsket ikke er af primærbetydning, indebærer at lidenskaben ikke er noget der kommer med tiden, men er i dit sind her og nu. Dette ligger i direkte forlængelse af Krishnanmurti’s tænkning. Begrebet mennesket lod er taget fra Malraux’s roman, der beskriver samfundsordenens sammenbrud og overlevelsens dynamik og forræderi under opstanden og i Shanghai i 1926. Paralleliteten til Sarajevos skæbne i første halvdel af 1990’erne er slående.